Låsesmeden – en ven i nøden

Det sker sjældent, men fra tid til anden er man så uheldig at låse sig ude
fra sit hjem. I enkelte (og heldige) tilfælde, har man en ven eller en
kæreste i nærheden, der kan hjælpe, men ofte må bide i det sure æble og
ringe efter en låsesmed. Det er en dyr service, men man betaler jo for
den akutte assistance og låsesmedens evner, hvilket for de fleste vil føles
som værende alle pengene værd.

I sådanne situationer anvender smeden en låsepistol til åbne låsen. Den
kan åbne alle 5-, 6- og 7-stift rukolåse, samt triving låse og alle andre
tromle-cylinder låse. En låsepistol har en livslang fabriksgaranti, hvilket
betyder, at den aldrig behøves at blive repareret.

Overordnet set beskæftiger en låsesmed sig med nøgler og låse og
forbindes med ordet smede, da det i fordums tid var grovsmede, der
udviklede de første låse. Grovsmeden var en betegnelse for den
traditionelle landsbysmed, der i sin smedje lavede, hvad der nu var behov
for i lokalsamfundet; landbrugsredskaber, hestesko, havelåger, m.m.

Betegnelsen opstod som et led i den teknologiske og samfundsmæssige
udvikling i Danmark, hvor nyere og mere specialiserede smede tilegnede
sig mere avancerede redskaber og maskiner, mens grovsmeden stod
tilbage og arbejdede uden disse moderne hjælpemidler – og på den måde
udførte det grove arbejde.

Låsesmede-håndværket dækker i dag over den videnskab og færdighed at
kunne fremstille og opbryde låse. I dag kaldes folk, der arbejder med salg
og service af nøgler også for låsesmede. Selvom kopiering af nøgler til
bl.a. huse og biler er en vigtig del af deres arbejde, består meget af
låsesmedens tid med at sælge og installere tyverisikringer til private hjem
og firmaer.

låsesmed